వైజాగ్ వాసులకు గొప్ప శుభవార్త.., చక్రసిద్ద్ వైద్యాలయం వారి ఉచిత వైద్య శిబిరం. వైజాగ్ వాసులకు గొప్ప శుభవార్త.., చక్రసిద్ద్ వైద్యాలయం వారి ఉచిత వైద్య శిబిరం.
మీరు మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు, మెడ నొప్పులు, స్పాండిలైటిస్, అర్ధరైటిస్, మరియు సాయాటిక లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధ పడుతుంటే ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే విషయం మీకు నిజంగా శుభవార్తే., ఎందుకంటే... వైజాగ్ వాసులకు గొప్ప శుభవార్త.., చక్రసిద్ద్ వైద్యాలయం వారి ఉచిత వైద్య శిబిరం.

మీరు మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు, మెడ నొప్పులు, స్పాండిలైటిస్, అర్ధరైటిస్, మరియు సాయాటిక లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధ పడుతుంటే ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే విషయం మీకు నిజంగా శుభవార్తే., ఎందుకంటే వైద్య రంగ ప్రఖ్యాతి చక్రసిద్ద్ ఇప్పుడు మన వైజాగ్ లో తన హెల్త్ చెకప్ ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఏటువంటి మందులు, ఆపరేషన్స్ లేకుండా శాశ్వతంగా నివారించే సిద్ధ వైద్యాన్ని అందిస్తోన్న గొప్ప సంస్థ “చక్రసిద్ధ” అని మనందరికీ తెలిసినదే.
13వ తేదిన విశాఖనగరంలో దసపల్లా హోటల్లో చక్రసిద్ధ వైద్యాలయ నిపుణులతో నిర్వహించబడుతున్న ఉచిత వైద్య శిభిరంలో పాల్గోనాలనుకునే వారు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కొరకు వెంటనే సంప్రదించండి… 9121222897 & 9121222898
For more Details Please Log on into our chakrasiddh com
ఉచిత హెల్త్ చెకప్ కోసం సంప్రదించండి. చక్రసిద్ద్ – సిద్ధ వైద్యాన్ని అందిస్తోన్న గొప్ప సంస్ధ.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *