రివ్యూ : #కృ ష్ణారామా..

రివ్యూ : #కృ ష్ణారామా.. వృ ద్ధులు ‘ఫేస్బుక్’ బాట పడితే? చిత్రం : #కృ ష్ణారామా;నటీనటులు: రాజేంద్ర ప్రసాద్, గౌతమి, అనన్య శర్మ, శ్రీకాం త్ అయ్యం గార్, రచ్చ రవి, జెమినిసురేశ్, రవి వర్మ తదితరులు;ఎడిటిం గ్: జునైద్…